Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional: ce este nou în cadrul parteneriatului bilateral?

 

De Georgiana Marcu

În perioada 25 octombrie -7 noiembrie 2017, în Republica Moldova are loc vizita de lucru a unei echipe de experți ai Fondului Monetar Internațional. În cadrul întrunirii care a avut loc pe data de 25 octombrie 2017, Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a susținut faptul că sprijinul oferit de Fondul Monetar Internațional este indispensabil pentru implementarea reformelor la nivelul Republicii Moldova. Conform reprezentantului echipei de experți ai FMI, Ben Kelmanson, la nivelul Republicii Moldova, în ultima perioadă s-au înregistrat creșteri semnificative, în acest sens fiind necesară continuarea cooperării și oferirea sprijinului de către FMI Republicii Moldova.

Opinia publică din Moldova a apreciat în mod diferit rezultatele obținute în ultimul an de către autoritățile guvernamentale în procesul de implementare a reformelor. Mai exact, le consideră a fi ineficiente, iar succesele prea greu de identificat. În cele ce urmează, ne propunem să trecem în revistă cele mai importante subiecte trecute pe agenda discuțiilor din această perioadă și să vedem care sunt instrumentele de care dispun cele două părți.

În luna noiembrie a anului 2016, mai exact pe data de 7 noiembrie 2016, a fost stabilit, pe o perioadă de trei ani, Programul FMI cu Republica Moldova, prin intermediul căruia FMI oferă asistență Republicii Moldova[1].

Acest program a fost creat cu scopul de a oferi Republicii Moldova asistență în vederea dezvoltării la nivel intern, astfel încât standardul de viață în rândul cetățenilor moldoveni să crească. Acest program are 2 piloni principali care vor contribui la dezvoltarea economică a țării.

În primul rând este vorba de pilonul Politici de asigurare a stabilității macroeconomice și financiare[2]. Scopul acestui pilon este acela de a contribui la sporirea gradului de transparență a actului de guvernare, adică a proceselor de luare a deciziilor, precum și la reglementarea sistemului financiar din Republica Moldova – reforma fiscală[3]. Unul din obiectivele acestui pilon face referire la menținerea unor prețuri stabile în condițiile existenței unei rate de schimb flexibile. De asemenea, este importantă îmbunătățirea procesului de monitorizare a modului în care investițiile publice sunt realizate.

Al doilea pilon important al acestui program face referire la stabilirea unor Reforme structurale de facilitare a creșterii economice[4]. Obiectivul general al acestui pilon, și implicit al întregului program, este de a contribui la creșterea durabilă și inclusivă a economiei Republicii Moldova. Acest obiectiv poate fi atins doar în urma unei colaborări intense și eficiente cu partenerii internaționali. Scopul acestor reforme este acela de a contribui la creșterea economică a Republicii Moldova, de a atrage un număr cât mai mare de investitori străini în Republica Moldova, precum și de a îmbunătăți mediul de afaceri existent la nivelul țării în acest moment. Prin intermediul acestor reforme, nivelul de corupție existent în cadrul țării va fi diminuat,[5] cel puțin acestea sunt promisiunile pe care le-au făcut autoritățile guvernamentale actuale și acestea sunt și așteptările pe care le au partenerii externi ai Moldovei.

Suma totală creditată aferentă acestuia este de 182 de milioane de dolari[6].  Această sumă de bani va fi distribuită prin intermediul a două mecanisme: Mecanismul extins de creditare, conform căruia până la finalul anului 2018, dobânda va fi egală cu zero, iar în ceea ce privește perioada de grație, această este stabilită pentru o perioadă de 5 ani și jumătate. Termenul de rambursare stabilit este 10 ani. Al doilea mecanism este Mecanismul de finanțare extinsă, conform căruia rata anuală aferentă dobânzii este egală cu rata de bază a dobânzii pentru Drepturi Speciale de Tragere (1,3%), pentru perioada de 10 ani aferentă termenului de rambursare, iar perioada de grație este de patru ani și jumătate[7].

În loc de concluzii

Implemenatarea corectă a unui astfel de program poate ajuta Republica Moldova în vederea stabilirii unor politici economice mult mai eficiente și mai riguroase. Mai mult decât atât, constituirea unui cadru economic bine întocmit va contribui la o creștere economică bazată pe politici și măsuri eficiente, care să nu omită transformarea instituțiilor publice din domeniul financiar. După finalizarea acestui program, conform estimărilor autorităților guvernamentale, gradul de corupție va fi diminuat, iar politicile vagi și neclare vor fi înlocuite cu politici transparente și eficiente. Întrebarea care rămâne, totuși, pe agenda publică de dezbateri este următoarea: vor găsi forțele politice aflate la guvernare voința necesară pentru a implementa prevederile acestui program ambițios de reforme? Este foarte important să se găsească un răspuns la această dilemă și asta deoarece primele victime ale măsurilor economice și fiscale pe care le cer partenerii externi, dar mai ales ale implementării politicilor anti-corupție, ar putea să fie chiar cei care sunt responsabili de buna guvernare sau participă într-un fel sau altul la actul de guvernare.

Vom continua să monitorizăm acest dialog dintre autoritățile de la Chișinău și partenerii externi ai Republicii Moldova, pentru a putea oferi posibilitate publicul interesat de acest subiect să formuleze concluzii și recomandări relevante.

Despre autoare:

Georgiana Marcu urmează în prezent cursurile masterale în cadrul programului Analiza și Soluționarea Conflictelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, București

A fost implicată în dezvoltarea și implementarea a numeroase proiecte în care au fost abordate buna guvernare, cetățenia activă, criza refugiaților și percepția românilor despre criză, dar și multe alte proiecte. Domeniile de interes ale Georgianei Marcu sunt relațiile internaționale și spațiul ex-sovietic, în special evoluția parteneriatelor dintre Republica Moldova și alți actori din spațiul euro-atlantic.

[1]http://www.timpul.md/articol/pavel-filip-guvernul-ateapta-asistena-fmi-in-realizarea-reformelor–122726.html
[2]http://www.caleaeuropeana.ro/programul-fmi-pentru-republica-moldova-aprobat-in-unanimitate-premierul-pavel-filip-un-moment-de-start-al-reformelor-profunde-si-al-relansarii-economice-a-tarii/
[3] Într-o analiză anterioară, experții ESGA au identificat anumite lacune și ignorarea unor realități locale în procesul de implementare a reformei fiscale în Republica Moldova.
[4]Ibid.
[5]Ibid.
[6] http://www.timpul.md/articol/pavel-filip-guvernul-ateapta-asistena-fmi-in-realizarea-reformelor–122726.html
[7] http://breakingnews.md/o-misiune-fmi-vine-astazi-in-republica-moldova/

Leave a reply

Your email address will not be published.