Policy Paper: Relațiile dintre România și Federația Rusă în vremuri tulburi

 

Chiar dacă relațiile bilaterale trec în plan secundar uneori, ecourile evenimentelor din România și din Federația Rusă capătă atenție în celălalt stat. Modul în care sunt construite relațiile dintre cele două state se confruntă cu o serie de obstacole de natură istorică, economică, politică, militară, printre altele. Interacțiunea și dialogul prin diferite instrumente devin necesare pentru a ameliora riscurile și amenințările pe termen mediu și lung.

Plecând de la premisa că este nevoie de o interacțiune pragmatică, bazată pe interesele comune ale părților, pentru a fructifica oportunitățile oferite de un cadru regional și global tot mai complex, prezentul policy paper prezintă o serie de recomandări de politică externă pentru cooperarea dintre cele două state pentru menținerea și consolidarea relațiilor bilaterale.

Autorii oferă o analiză  în planurile de securitate, politic, social și cultural a problemelor curente și a evoluțiilor recente în relațiile bilaterale, ținând cont și de contextul internațional, de constrângerile evenimentelor din ultimii ani, dar oferind în același timp o serie de opțiuni pentru restabilirea unui dialog România – Rusia și reînvigorarea relațiilor bilaterale, menținând direcțiile strategice și angajamentele părților.

Prima parte prezintă evoluțiile recente și problemele actuale pe dimensiunile de securitate, politic, diplomatic, cultură, minorități și religie. Partea a doua furnizează o serie de propuneri și recomandări de acțiune și de politici în planul relației România – Rusia prin care poate fi restabilit dialogul și promovată o interacțiune pragmatică, luând în considerare limitele impuse de contextul internațional și direcțiile strategice ale celor două state.

Policy Paper PDF: Relațiile dintre România și Federația Rusă în vremuri tulburi

Autori: Mădălin-Cătălin Blidaru, doctorand, Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, David Onel, masterand, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, specializarea Security and Diplomacy, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Leave a reply

Your email address will not be published.