Energie electrică pentru blocuri noi

https://mapio.net/pic/p-96543524/
 

Unul din aspectele cheie de soluționat din perspectiva României în Directiva UE privind regulile comune care se referă la piață internă de energie electrică îl constituie drepturile consumatorilor. La nivel național, dispunem de măsuri limitate de intervenție și mecanisme insuficiente de informare și protejare a consumatorilor de energie electrică.

În ultimul deceniu, în România, s-au înregistrat numeroase situații în care consumatorii casnici, primii proprietari de locuințe în ansamble rezidențiale noi, au întâmpinat dificultăți în a beneficia de racordare individuală la energie electrică, unii fiind chiar deconectați de la aprovizionarea cu energie electrică. Mai mult, în urmă analizei numeroaselor cazuri în care au fost încălcate drepturile consumatorilor casnici, reiese că asemenea situații nu sunt gestionate nici de autorități nici de furnizorul de energie electrică, responsabilitatea fiind a dezvoltatorului imobiliar.

Întrucât considerăm că drepturile consumatorului trebuiesc protejate în primul rând și, deoarece măsurile de informare sunt deosebit de importante mai ales în contextul unei piețe libere în care transparența trebuie asigurată, în scopul diminuării riscurilor generate de întârzierea racordarii individuale a locuințelor noi,  Asociația Experts for Security and Global Affairs implementează în perioada 1 aprilie 2018 – 30 noiembrie 2018 proiectul “Campanie de mobilizare pentru acces la energie electrică al proprietarilor din ansamblurile rezidențiale noi”. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation și Enel România.

Campania de mobilizare pentru acces la energie electrică al proprietarilor din ansamblurile rezidențiale noi își propune să contribuie la sporirea gradului de informare al cumpărătorilor de locuințe noi în ansambluri rezidențiale prin informarea cu privire la drepturile proprietarilor de locuințe noi, a riscurilor la care sunt aceștia expuși, dar și a obligațiilor dezvoltatorilor de a vinde locuințe racordate la utilități în mun. București și în 5 localități din județul Ilfov. Această campanie se subscrie nevoilor identificate în documentele ANRE și obiectivelor de transparență și dezvoltării afacerilor a furnizorilor de energie electrică.

Obiective:

 1. a) Creșterea gradului de informare a 5 bănci cu privire la riscurile menținerii branșamentului de tip organizare de șantier după predarea proprietății de la dezvoltator cumpărătorului.                                                                      b) Creșterea gradului de informare a 10 companii de administrare a condomeniilor cu privire la legalitatea racordarii blocurilor noi la energie electrică.
  c) Îmbunătățirea gradului de informare a 10 agenții imobiliare cu privire la necesitatea existenței de branșament individual de furnizare cu energie electrică a ansamblelor rezidențiale noi.
  d) Creșterea gradului de informare a comunităților locale privind ilegalitatea menținerii branșamentelor de tip organizare de șantier în București.
 2. Activități:
  1. Realizarea unui studiu care va conține situația racordării blocurilor noi la energie electrică în rază mun. București și a 5 localități din județul Ilfov;
  2. Crearea unui un site cu informații despre legislația în domeniul branșamentelor individuale la energie electrică și prezentarea situațiilor de până acum cu dezvoltatorii imobiliari din București și 5 localități din județul Ilfov;
  3. Crearea unei pagini de Facebook dedicată proiectului;
  4. Derularea campaniei de informare cu privire la drepturile proprietarilor de locuințe noi și a obligațiilor dezvoltatorilor imobiliari de a furniza produse de calitate superioară, la standarde europene.

   

  Pentru orice tip de informații, vă rugăm să o contactați pe Leonela Leca, Coordonator proiect, e-mail leonela@esga.ro.

  Această publicaţie este parte a proiectului “Campanie de mobilizare pentru acces la energie electrică al proprietarilor din ansamblurile rezidențiale noi”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation și Enel România.

FDSC proiect logo-uri - cu CIF

Leave a reply

Your email address will not be published.