Energie electrică în blocuri noi

Sursa: www.energieblocurinoi.ro
 

Din aprilie 2018 ESGA a început implementarea proiectului “Campania de mobilizare pentru acces la energie electrică ai proprietarilor din ansamblurile rezidențiale noi”. 

Am pornit de la identificarea nevoii de a oferi informații cu privire la racordarea la energie electrică ale apartamentelor noi, nevoie care insotește procesul de urbanizare și se subscrie cadrului național de dezvoltare a fondului imobiliar pe de o parte, și a asigurării securității energetice pe de altă parte. Ne-am propus să evidențiem măsura în care principiile care definesc dezideratele energetice ale României, și anume principiul consumatorul în centru și transparența și dialog cu părțile interesate sunt puse în aplicare de către stakeholderii implicați.

Mai mult,  prin acest proiect, încercam să aducem în prim plan drepturile consumatorului european de energie.  Mai exact, pe langă drepturile generale ale consumatorului garantate de legislația europeană, UE a definit incă de la înființarea pieței de aprovizionare cu energie o serie de drepturi de care beneficiază toți cetătenii Uniunii Europene în calitate de consumatori de energie. În acest sens, unul dintre drepturile pe care trebuie să le garanteze legislația natională este dreptul de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Faza de implementare a proiectului a presupus, printre altele, realizarea unui studiu care a inclus analiza legislației, studiul de piață și cercetarea de teren. Din păcate, rezultatele intermediare ale studiului denotă faptul că tot mai mulți dezvoltatori imobiliari din România, indiferent de istoricul lucrărilor sau capacitatea financiară a acestora, încheie etapa de construcție și vând apartamente care nu sunt branșate la rețeaua de energie electrică. Acest fapt nu înseamnă doar încălcarea legislației în vigoare de către dezvoltatori, ci și expunerea cetățenilor în fața multiplelor riscuri precum accidente, incendii, riscul de a fi oricând deconectați și facturi mult mai mari cauzate de menținerea ilegala a branșamentului de tip organizare de șantier. De asemenea, cheltuielile extrem de mari de realizare ale branșamentelor sunt transferate odată cu transferul proprietății în cazul în care dezvoltatorul nu își execută această obligație.

Pe parcursul implementării proiectului au fost identificați actorii care contribuie la perpetuarea acestei situații. Pe lângă volatilitatea legislativă – cauza principală a încălcării dreptului cetățeanului de a avea locuința racordată la rețeaua de energie electrică, mecanismele bancare prin care sunt oferite creditele imobiliare, conduita unor notari care întocmesc acte notariale fără a solicita dovada existenței branșamentului individual dar și ignoranța și lipsa de responsabilitate a autorităților locale contribuie la agravarea situației. În acest context, până la modificările sistemice care sa protejeze cetățeanul și nu favorizarea dezvoltatorilor imobiliari, mecanismul de care dispunem este informarea cu privire la drepturile consumatorului de energie electrică.

În această etapă intermediară a proiectului, ESGA a lansat site-ul www.energieblocurinoi.ro, site în care pot fi regăsite informații cu privire la legislația în vigoare, date statistice cu privire la stadiul branșării individuale a apartamentelor noi, cât și materiale care au apărut în presă de-a lungul ultimilor zece ani de când persistă această problemă.  

Coordonator proiect: Leonela Leca, leonela@esga.ro

www.esga.ro 

Această publicaţie este parte a proiectului “Campanie de mobilizare pentru acces la energie electrică ai proprietarilor din ansamblurile rezidențiale noi”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation și Enel România.

logo nou

 

http://www.fdsc.ro/

Leave a reply

Your email address will not be published.